Äktenskapsförord


Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar. Där bestäms det att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem skall vara dennes enskilda egendom. Man kan även notera om egendom som förvärvats under äktenskapet skall vara enskild eller inte. Man kan ändra på ett äktenskapsförord, och säga att all egendom skall vara giftorättsgods, genom att skriva ett nytt äktenskapsförord. Äktenskapsförordet skall vara skriftligt, undertecknas av båda parterna och registreras hos Skatteverket. Ni beställer enkelt ett äktenskapförord hos mig online. Gå bara in på Nättjänster och Äktenskapsförord. Jag upprättar då avtalet och skickar det sedan till er.