Testamente


I ett testamente bestämmer en person vad han eller hon vill göra med sin kvarlåtenskap efter sin död. För att få upprätta testamente skall man i regel ha fyllt 18 år. Dokumentet skall undertecknas av två vittnen, och dessa måste vara minst 15 år. Vittnena skall förstå innebörden av vittnesbekräftelsen och de måste veta att det är ett testamente de bevittnar. Däremot behöver de inte veta innehållet i dokumentet. Nära anhöriga får inte vara vittnen, inte heller den eller de som gynnas av testamentet.

Testatorn får när som helst ändra sitt testamente. Detta görs enklast genom att man förstör det gamla och skriver ett nytt.

Du kan beställa ett testamente online via Nättjänster och Testamente. Detta kan du göra varifrån som helst i världen.

Jag får ibland förfrågningar om mallar. Jag tillhandahåller tyvärr inte dessa, utan jag upprättar personligt utformade testamenten. Jag anser att detta är viktigt, då det är ett av livets viktigaste dokument, och det måste bli rätt. Således avråder jag från att man upprättar ett själv.

Jag samarbetar med Testamentsregistrering.se och Testamentsbanken.se. Genom att låta mig upprätta ert testamente blir det billigare för er att registrera och/eller förvara ert testamente på ett säkert sätt.