Upphovsrätt


Du har upphovsrätt till de fotografiska, musikaliska och konstnärliga verk som du skapar. Även den som skapar ett datorprogram, brukskonst eller annat verk har upphovsrätt till det verket. Det betyder att ingen, utan ditt tillstånd, får tillgängliggöra verket för allmänheten.

Vi hjälper gärna dig som har blivit utsatt för ett upphovsrättsintrång eller som har frågor kring dina rättigheter. För att nå ut med ett verk så behöver du ofta samarbeta med andra, vi bistår dig med att granska och ingå avtal.

Vårt mål är att du ska kunna lägga dina juridiska problem på oss, så att du istället kan ägna din tid åt skapande.

Du är välkommen att kontakta mig, ingen fråga är för stor eller för liten.