Familjerätt


Området familjerätt innefattar många olika delar. Det är den del av privaträtten som behandlar familjens ställning gentemot varandra. De områden jag främst arbetar med är bodelningar, framtidsfullmakter, samboavtal, äktenskapsförord, testamenten, vårdnadstvister, bouppteckningar samt arvskiften. 


Information om, samt möjligheten att beställa familjerättsliga dokument hittar du här.


Nedan kan du läsa mer om vårdnad om barn, bouppteckning samt arvskifte.