Familjerätt


Området familjerätt innefattar många olika delar. Det är den del av privaträtten som behandlar familjens ställning gentemot varandra. Det är viktigt att det blir rätt när man jobbar med familjerätt, då det kan få stora konsekvenser och det påverkar människors tillvaro och vardag. Just av den anledningen rekommenderar jag starkt att du tar hjälp av någon med juridisk utbildning och erfarenhet. Det kan bli väldigt fel och dessutom otroligt svårt och dyrt att rätta till. Jag har sett allt för många exempel där välviljan finns, men konsekvensen ändå inte alls blir som man hade tänkt sig.


Det jag främst arbetar med är bodelningar, framtidsfullmakter, samboavtal, äktenskapsförord, testamenten, gåvobrev, vårdnadstvister, bouppteckningar samt arvskiften. 


Information om, samt möjligheten att beställa familjerättsliga dokument hittar du här.


Nedan kan du läsa mer om vårdnad om barn, bouppteckning samt arvskifte.