Bouppteckningar


En bouppteckning är en förteckning över en avlidens tillgångar och skulder så som de var vid tidpunkten för dödsdagen. Den av de efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom skall utses till bouppgivare. Man skall upprätta bouppteckningen senast fyra månader efter dödsfallet, även om det går att förlänga den tiden. När bouppteckningen är klar, skickar man in den till Skatteverket för registrering. Det är först när Skatteverket har registrerat den som man kan avsluta eventuella bankkonton, sälja fastigheter osv. Det är också först då man kan göra arvskiftet.


Det är mycket man måste tänka på när man gör en bouppteckning och många fällor man kan råka hamna i. Om den avliden har en sambo exempelvis, så kan sambon välja om han eller hon vill göra en bodelning i samband med bouppteckningen. Om det finns ett testamente, skall det tas upp som en upplysning. Om det finns en bouppteckning efter en tidigare avliden make/maka, skall även det tas upp som en upplysning. Eventuella försäkringar skall också tas upp, men olika typer av försäkringar skall tas upp på olika ställen i bouppteckningen. De efterlevande skall vara kallade till bouppteckningen på ett riktigt sätt och, i förekommande fall, kallelsebevis skickas med till Skatteverket. Bouppteckningen skall skrivas under av två förrättningsmän. De skall intyga att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.


En bouppteckning kostar från 8000 kr. Kontakta mig via mail eller telefon.