Vårdnad om barn


När föräldrar flyttar isär uppstår det ibland problem med vårdnaden, boendet och umgänget av parets gemensamma barn. I lagtexten står det tydligt att barnets bästa skall vara vägledande i dessa fall. Det skall fästas särskild vikt vid att barnet får en god och nära kontakt med båda sina föräldrar.


Innan domstolen prövar målet, förordnas ofta samarbetssamtal, vilka helst skall leda till samarbetsavtal, där föräldrarna reglerar vem barnet skall bo hos och hur ofta barnet skall träffa den andra föräldern. Om samarbetssamtalen inte leder någon vart, skall domstolen pröva målet. Då tillsätts nästan alltid en vårdnadsutredning, där socialsekreterare så långt det är möjligt kartlägger barnets och föräldrarnas livssituation.


Rättsskydd genom hemförsäkringen kan utgå för den här typen av ärenden om föräldrarna separerade för mer än ett år sedan. Har man ingen hemförsäkring eller om det inte har gått ett år sedan separationen, kan man ibland få rättshjälp.