Juridiska dokument


Upprättande juridiska dokument som görs utifrån mallar leder i många fall till otydlighet och tvister gällande tolkning av handlingarna. Detta medför långtgående konsekvenser för alla inblandade och kan leda till ett oförutsägbara, för att inte säga oönskade, resultat. Det skall alltså inte finnas utrymme för tolkning i ett bra upprättat juridiskt dokument.


På den här sidan kan ni välja dokument utifrån de olika juridiska tjänster jag erbjuder.


Lämna så noggranna uppgifter som möjligt, men oroa er inte om ni missar något, vi kompletterar det i så fall vid ett uppföljande samtal.  


Tänk på att det här bara är en inledande kontakt, ert dokument kommer inte att upprättas enbart på de uppgifter ni uppger här, utan vi kommer att ha en pågående dialog tills ni är helt nöjda. 


Även om det är enklare att beställa juridiska dokument online jämfört med ett personligt möte, är det precis lika tryggt och rättssäkert. Har ni några frågor innan beställningen, är ni självklart välkomna att kontakta mig.