Äktenskapsförord


Äktenskapsförord är ett avtal mellan som kan upprättas mellan makar och blivande makar. I förordet bestäms det huruvida vilken egendom som tillhör eller kommer att tillfalla någon av dem (exempelvis genom arv eller gåva) skall vara dennes enskilda egendom. Man kan bestämma att viss egendom skall vara enskild, medan annan skall vara gemensam. Den enskilda egendomen ingår inte i en bodelning, medan den gemensamma gör det och skall delas upp.


Man kan ändra på ett äktenskapsförord och säga att all egendom skall vara giftorättsgods, då måste man skriva ett nytt äktenskapsförord, det räcker alltså inte med att riva det gamla. Äktenskapsförordet skall vara skriftligt, undertecknas av båda parterna och registreras hos Skatteverket.


Det går bra att beställa ett äktenskapsförord genom att fylla i formuläret här. Jag kontaktar sedan er för att bekräfta beställningen och svara på eventuella frågor.


Ett äktenskapsförord kostar 2500 kr inkl. moms om ni beställer det här. Då ingår personligt utformat äktenskapsförord samt samtal via telefon, e-mail och/eller videomöte.


Vill ni hellre boka ett fysiskt möte, kostar äktenskapsförordet 3500 kr.