Framtidsfullmakt


Om man hamnar i en situation där man inte kan ta hand om sin person och/eller ekonomi, är det bra att ha upprättat en framtidsfullmakt. Det innebär att du på förhand själv väljer vem som skall företräda dig i exempelvis fastighets- eller bankaffärer i händelse av sjukdom el. dylikt. Det som också är bra med en framtidsfullmakt, är att den inte börjar gälla förrän den verkligen behövs.


Om du inte har gjort något eget val och upprättat en framtidsfullmakt, utses en god man för dig och det är inte alls säkert att det blir någon anhörig eller någon annan du känner dig trygg med. En vanlig fullmakt räcker inte; den är inte längre giltig när du inte längre har förmåga att fatta egna beslut.


För att få upprätta en framtidsfullmakt måste du vara 18 år och kunna ta hand om dina angelägenheter. Fullmakten skall vara skriftlig och det skall framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare. Den skall bevittnas av två personer och det får inte vara den fullmakten gäller för, dvs. fullmaktsgivaren.  Det skall framgå vilka angelägenheter fullmakten omfattar, dvs. om det är personliga eller ekonomiska eller båda. Observera att en framtidsfullmakt inte kan omfatta medicinska eller tandvårdsbeslut. När fullmakten sedan används, måste den visas upp i original.


För att beställa en framtidsfullmakt, fyll i kontaktformuläret. Jag kontaktar sedan er för att bekräfta beställningen samt svara på eventuella frågor. En framtidsfullmakt kostar 2000 kr inkl. moms, om man beställer den här. Då ingår personligt utformad fullmakt samt samtal via telefon, e-mail och/eller videomöte.


Vill ni hellre boka ett fysiskt möte, kostar fullmakten 3000 kr.


25% rabatt utgår alltid vid beställning av två fullmakter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiska
Personliga
 
Bankärenden
Fastighetsaffärer
Post- och paketuthämtning
Recepthantering
Kontakt med myndigheter
Kontakt med försäkringsbolag