Samboavtal


Sambolagen reglerar vad som händer med den gemensamma bostaden och bohaget vid en separation. Alla andra tillgångar, såsom bilen, bankkontot, fritidshuset, etc. påverkas inte. Det spelar ingen roll vem som äger bostaden och bohaget, utan har man införskaffat den för gemensamt bruk, dvs. antingen i samband med att man flyttar ihop eller när man väl bor ihop, ingår den i bodelningen och skall alltså delas mellan parterna. Nu har Högsta Domstolen också kommit med en ny, vägledande dom, som innebär att om er lägenhet ombildas till bostadsrätt, så blir den samboegendom, även om den bara den ena av er bodde i lägenheten från början.


Sambolagen är dock dispositiv, vilket innebär att ett samboavtal kan sätta sambolagen ur spel, man kan alltså bestämma själv hur man skall dela upp sina gemensamma tillgångar om man i framtiden skulle separera. Det vanligaste scenariot är att den ena äger en större del eller 100 procent av en fastighet eller bostadsrätt. Då skriver man i samboavtalet att den delen inte skall ingå i en bodelning, utan ägaren skall behålla den vid en eventuell separation. 


En annan sak som är viktig att tänka på är att sambor inte ärver varandra. Se därför till att ni har skrivit ett inbördes testamente, där ni reglerat vad som händer med er gemensamma egendom om en av er går bort. Om ni inte gör det har den överlevande sambon bara rätt till hälften av det gemensamma bohaget. Den andra hälften går till den avlidnes arvtagare.


Om ni vill beställa ett samboavtal, fyll i formuläret, så kontaktar jag er för att bekräfta beställningen och svara på eventuella frågor. 


Ett samboavtal kostar 2000 kr inkl. moms om ni beställer det här. Då ingår personligt utformat avtal samt samtal via telefon, e-mail och/eller videomöte.


Vill ni hellre boka ett fysiskt möte, kostar samboavtalet 3000 kr.