Testamente


I ett testamente bestämmer en person vad han eller hon vill göra med sin kvarlåtenskap efter sin död. För att få upprätta testamente skall man i regel ha fyllt 18 år. Bröstarvinge, dvs. ens egna barn, har alltid rätt till sin laglott, den rätten kan man inte testamentera bort. Laglotten uppgår till hälften av det man skulle ha ärvt annars, dvs. arvslotten.


Om man bara har gemensamma barn, ärver makan/maken före barnen, men har man särkullbarn, ärver dessa först om man inte upprättar ett testamente som säger något annat. Detta kan ha stor betydelse om man exempelvis vill att ens partner skall kunna bo kvar i den gemensamma bostaden, dvs. sitta kvar i orubbat bo.


Det vanliga upplägget om man vill ärva varandra är att upprätta ett så kallat inbördes testamente. Där bör man också skriva vad som skall hända med tillgångarna när båda har gått bort.


Testamentet skall undertecknas av två vitten, och dessa måste vara minst 15 år. Vittnena skall förstå innebörden av vittnesbekräftelsen och de måste veta att det är ett testamente de bevittnar. Nära anhöriga får inte vara vittnen, inte heller den eller de som gynnas av testamentet. Testatorn – den som skriver testamentet – får när som helst ändra sitt testamente. Detta görs enklast genom att man förstör det gamla och skriver ett nytt.


Det går bra att beställa ett testamente här. Jag kontaktar sedan er för att bekräfta beställningen och svara på eventuella frågor. 


Ett testamente ni beställer här kostar 3000 kr inkl. moms. Då ingår personligt utformat testamente samt samtal via telefon, e-mail och/eller videomöte. 


Vill ni hellre boka ett fysiskt möte, kostar testamentet 4000 kr.


Ovanstående priser gäller testamenten av enkel karaktär. Om det finns företag och/eller flera fastigheter, kostar testamentet 4000 kr vid en beställning här och 5000 kr vid ett fysiskt möte.