Varför skall du välja just min byrå?


Jag är väldigt noga med att mina klienter skall känna sig avslappnade i kommunikationen med mig. Det är viktigt att man får förtroende för sitt juridiska ombud, och jag tror att det blir mycket svårare om man har en strikt affärsmässig och opersonlig framtoning. Jag tror på en professionell, men familjär relation. Anledningen till detta är framför allt att om man bara strikt diskuterar klientens ärende, kan man missa viktiga pusselbitar, eftersom klienten inte har den juridiska kunskap som krävs för att veta allt som kan ha betydelse. Jag har många gånger upptäckt oerhört viktiga detaljer genom att klienten slappnar av och berättar om andra saker i sitt liv.


Det är dessutom viktigt för mig att klienten känner att han eller hon kan lämna över sina juridiska problem till mig för att slippa tänka på dem själv. Jag är övertygad om att det är lättare att göra det om man känner sig trygg med sitt ombud. 


Välkomna!